Velg en side

Brexit (ordene «british» og «exit» slått sammen) er et begrep som beskriver Storbritannias potensielle avskjed med EU. Brexits bakgrunn er en folkeavstemning rundt Storbritannia sitt EU-medlemskap som ble avholdt 23. juni 2016. Under denne avstemningen kom det frem at 51,89 % av de 30 millioner britene som stemte, ønsker å forlate EU. Dette kom som et sjokk på store deler av verden, og skapte store overskrifter i media.

EU, altså Den europeiske union, består av 28 europeiske land. Disse landene er tilknyttet hverandre gjennom økonomiske og politiske allianser. F.eks. har EU medført innføringen av euro som valuta i 19 EU-land, samt rettigheter som lar innbyggerne i disse landene reise fritt mellom landegrensene, altså uten pass. EU vedtar gjennom sitt eget parlament også beslutninger rundt handel, transport og miljøpolitikk i EU-landene.

Hvorfor ønsker britene å forlate EU?

I følge BBC er hovedargumentet til britene som ønsker å forlate EU ønsket om å gjenoppta grensekontrollen samt landets rettigheter rundt handel. I tillegg til dette medfører utgiftene som følger med et EU-medlemskap stor misnøye blant mange briter. Mange mener at disse pengene heller bør brukes på Storbritannias innbyggere. De som argumenterer mot Brexit mener imidlertid at landet har store fordeler ved å forbi i EU.

Blant disse fordelene nevnes det for eksempel at åpne grenser (og dermed flere immigranter) bidrar til økt arbeidskraft innad i landet. Mange mener også at det å være med i EU gir Storbritannia økonomisk og kulturell styrke, ettersom de da er del av et større «samfunn». Å forlate EU er en kompleks prosess som tar lang tid, gjerne flere år, og verden venter i spenning på resultatet.

Hva har skjedd i det siste?

9. mai 2018 kunne ABC Nyheter melde om at Brexit utelates fra en ny EU-strategi. Norge kom med en ny strategi som omhandler EU-samarbeidet, men denne inneholdt ingen strategi for hvordan Brexit skal håndteres. På tross av at Storbritannias avskjed med EU nevnes i strategien, omtales den ikke i dybden. Dette forklares med at Brexit håndteres gjennom andre kanaler, som regjeringens egen Brexit-arbeidsgruppe.

4. mai 2018 kunne samme avis rapportere om at «Brexit-generalen» Nigel Farage, som grunnla det britiske uavhengighetspartiet (UKIP) ertet Belgia og EU i forbindelse med fotball-VM. Han sa blant annet at EU-landet Belgia ikke er et ordentlig land. Dette fikk brexit-koordinatoren som kommentaren var rettet mot til å svare – på humoristisk vis – at det vil vise seg at Belgia er et ekte land når landet møter England i fotball-VM.